O Nas

W Szkole

Nauczyciele:

W naszej szkole grono pedagogiczne tworzą:

Elżbieta Adamczyk - dyrektor szkoły, historia, WOS       Kryteria ocen   PSO   Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum   Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum   Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum   Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I-II gimnazjum -cz. 1   Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum cz. 2
Kinga Ochel-Białek - chemia, biologia
ks. Grzegorz Franczyk - religia
s. Renata Lachman - religia

Maria Kosińska- edukacja wczesnoszkolna, historia Plan wynikowy kl.III Kryteria oceniania

Dorota Drużkowska - język niemiecki   Plan wynikowy II    Plan wynikowy I    Plan wynikowy III PSO

Bogumiła Duda - nauczanie zintegrowane    Plan wynikowy Kryteria oceniania
Grażyna Filipek-Gomez - język angielski    Kryteria oceniania I   Kryteria oceniania II    Rozkład materiału I   
Rozkład materiału II   
Plan wynikowy dla szkoły podstawowej

Bożena Gajda - geografia    Wymagania edukacyjne     Plan wynikowy kl. I Wymagania edukacyjne kl. I Plan wynikowy kl. II    Rozkład materiału i plan dydaktyczny
Podstawa programowa Wymagania edukacyjne kl.III   Plan wynikowy kl.III  Rozkład materiału i plan dydaktyczny kl.III
Anna Handzel - matematyka, fizyka     Kryteria oceniania kl.IV    PSO kl.III    PSO kl.IV-VI Plan wynikowy kl.I gimn. PSO Program nauczania fizyki - gimnazjum    Rozkład materiału - gimnazjum
Beata Jędrczak - język polski, wychowanie prorodzinne    Rozkład materiału gimn. kl. 2    Rozkład materiału gimn. kl. 3    Plan wynikowy j. polski, gimn., kl 1    Materiały pomocnicze, gimn., kl 2    Plan wynikowy wdż, gimn.    Plan wynikowy wdż, kl V    Plan wynikowy wdż, kl VI    Kryteria oceniania kl.I   Kryteria oceniania kl.II Plan wynikowy klasa III
Kryteria oceniania kl.III   PSO

Agata Kmiecik - język polski   PSO Plan wynikowy kl.IV Plan wynikowy kl.V Plan wynikowy kl.VI   Wymagania kl.IV Wymagania kl.V Wymagania kl.VI

Grzegorz Kuc
- matematyka   Program nauczania gimnazjum  PSO   Plan pracy wychowawczej w kl.Ib  
Plan wynikowy kl.I gimn.   Plan wynikowy kl.II gimn.   Plan wynikowy kl.III gimn. Zajęcia techniczne gimn. Plan wynikowy PSO
Aneta Kułak - psycholog

Barbara Lis - język angielski   Plany wynikowe kl.I-III 1 2 3   Plany wynikowe kl.V-VI 1 2 3    Program nauczania IV-VI PSO kl.I-III    PSO kl.IV-VI

Urszula Michajlak - edukacja wczesnoszkolna    Plan wynikowy kl.II Kryteria oceniania  

Edward Płonka - historia, wychowanie fizyczne    Plan pracy z historii kl.I  Plan pracy z historii kl.II   Plan wynikowy kl.III
Edyta Piekarz - język polsk, WOSi   Rozkład materiału   Kryteria oceniania kl.I  Kryteria oceniania kl.II Program nauczania "Dziś i jutro"
Kryteria oceniania kl.III   PSO


Rafał Półtorak - wychowanie fizyczne   Kryteria oceniania   Plan wynikowy kl.IV   Plan wynikowy kl.V   Plan wynikowy kl.VI   Plan wynikowy "Piłka koszykowa"   Program nauczania-szkoła podstawowa Program nauczania-gimnazjum   Spotr-Zabawa-rekreacja-kl.II gimnazjum   PSO   PSO1  

Jadwiga Trzaska - plastyka, przyroda    Pso Plastyka     PSO Przyroda    Plan wynikowy - plastyka - kl. IV  Plan wynikowy - plastyka - kl.V  Plan wynikowy - plastyka - kl. VI  Plan wynikowy - przyroda - kl. IV  Plan wynikowy - przyroda - kl. V  Plan wynikowy - przyroda - kl. VI  Plan wynikowy - plastyka - kl. 3 gimnazjum 

Wojciech Wnęk - muzyka, informatyka, zajęcia techniczne
Podstawa programowa dla dla klas I-VI Podstawa programowa dla Gimnazjum Informatyka-edukacja wczesnoszkolna rokład materiału kl. 2 Informatyka-edukacja wczesnoszkolna rokład materiału kl. 3 Program nauczania i PSO    Muzyka szk. pdst. Program nauczania Muzyka szk. pdst. Plan wynikowy PSO   Muzyka gimn. Plan wynikowy Program nauczania i PSO Zajęcia techniczne szk. pdst. program nauczania Zajęcia techniczne szk. pdst. Plan wynikow PSO Zajęcia techniczne gimn. PSO Plan wynikowy Zajęcia komputerowe szk. pdst. Plan wynikowy PSO   Zajęcia komputerowe szk.pdst.Program nauczania  Informatyka gimn. Plan wynikowy PSO Program nauczania informatyki w gimnazjum
Sekretariat:
Zofia Misina
Pracownicy obslugi:
Alina Borowiec
Maria Teresa Bielak
Czeslawa Budyn
Franciszka Kielan
Beata Milewska
Konserwator:
Jan Sumara