O Nas

W Szkole

Nauczyciele:

W naszej szkole grono pedagogiczne tworzą:

Elżbieta Adamczyk - dyrektor szkoły, historia, WOS       Kryteria ocen   PSO   Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum   Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum   Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum   Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I-II gimnazjum -cz. 1   Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum cz. 2

Paweł Wójciak - wychowanie fizyczne   Budżet godzin wf.kl.IV Budżet godzin gimnazjum kl. I chłopcy, kl. II B, kl. IIIA cele wf na trzecim etapie edukacyjnym Plan wynikowy EBD dla gimnazjum, EBD program dla gimnazjum, Formy oceny - EBD, Kryteria oceniania wf, plan pracy wychowawcy dla kl.I, PSO wf. Standardy osiągnięć wf, tematyka godzin wychowawczych, plan wynikowy wf.kl.IV, plan wynikowy wf.kl.I, plan wynikowy wf.kl.II, plan wynikowy wf.kl.III, wymagania edukacyjne EBD, zakres wiadomości z przedmiotu wychowanie fizyczne,
Kinga Ochel-Białek - chemia, biologia
ks. Grzegorz Franczyk - religia
s. Renata Lachman - religia

Maria Kosińska- edukacja wczesnoszkolna, historia Plan wynikowy kl.III Kryteria oceniania

Dorota Drużkowska - język niemiecki   Plan wynikowy II    Plan wynikowy I    Plan wynikowy III PSO

Bogumiła Duda - nauczanie zintegrowane    Plan wynikowy Kryteria oceniania
Grażyna Filipek-Gomez - język angielski    Kryteria oceniania I   Kryteria oceniania II    Rozkład materiału I   
Rozkład materiału II   
Plan wynikowy dla szkoły podstawowej
Bożena Gajda - geografia    Wymagania edukacyjne    Plan wynikowy    Rozkład materiału i plan dydaktyczny
Podstawa programowa Wymagania edukacyjne kl.III   Plan wynikowy kl.III  Rozkład materiału i plan dydaktyczny kl.III
Anna Handzel - matematyka, fizyka     Kryteria oceniania kl.IV    PSO kl.III    PSO kl.IV-VI Plan wynikowy kl.I gimn. PSO Program nauczania fizyki - gimnazjum    Rozkład materiału - gimnazjum
Beata Jędrczak - język polski, wychowanie prorodzinne    Rozkład materiału   Kryteria oceniania kl.I   Kryteria oceniania kl.II Plan wynikowy klasa III
Kryteria oceniania kl.III   PSO

Agata Kmiecik - język polski   PSO Plan wynikowy kl.IV Plan wynikowy kl.V Plan wynikowy kl.VI   Wymagania kl.IV Wymagania kl.V Wymagania kl.VI

Grzegorz Kuc
- matematyka   Program nauczania gimnazjum  PSO   Plan pracy wychowawczej w kl.Ib  
Plan wynikowy kl.I gimn.   Plan wynikowy kl.II gimn.   Plan wynikowy kl.III gimn. Zajęcia techniczne gimn. Plan wynikowy PSO
Aneta Kułak - psycholog

Barbara Lis - język angielski   Plany wynikowe kl.I-III 1 2 3   Plany wynikowe kl.V-VI 1 2 3    Program nauczania IV-VI PSO kl.I-III    PSO kl.IV-VI

Urszula Michajlak - edukacja wczesnoszkolna    Plan wynikowy kl.I Kryteria oceniania  

Edward Płonka - historia, wychowanie fizyczne    Plan pracy z historii kl.I  Plan pracy z historii kl.II   Plan wynikowy kl.III
Edyta Piekarz - język polsk, WOSi   Rozkład materiału   Kryteria oceniania kl.I  Kryteria oceniania kl.II Program nauczania "Dziś i jutro"
Kryteria oceniania kl.III   PSO


Rafał Półtorak - wychowanie fizyczne   Kryteria oceniania   Plan wynikowy kl.IV   Plan wynikowy kl.V   Plan wynikowy kl.VI   Plan wynikowy "Piłka koszykowa"   Program nauczania-szkoła podstawowa Program nauczania-gimnazjum   Spotr-Zabawa-rekreacja-kl.II gimnazjum   PSO   PSO1  

Jadwiga Trzaska - plastyka, przyroda    Pso Plastyka     PSO Przyroda    Plan wynikowy - przyroda - kl. IV  Plan wynikowy - przyroda - kl. V Zajęcia artystyczne

Wojciech Wnęk - muzyka, informatyka, zajęcia techniczne
Podstawa programowa dla dla klas I-VI Podstawa programowa dla Gimnazjum Informatyka-edukacja wczesnoszkolna rokład materiału kl. 2 Informatyka-edukacja wczesnoszkolna rokład materiału kl. 3 Program nauczania i PSO    Muzyka szk. pdst. Program nauczania Muzyka szk. pdst. Plan wynikowy  Muzyka szk. pdst. kl. 4 Plan wynikowy NPP Muzyka szk. pdst. kl. 5 Plan wynikowy NPP   PSO  Muzyka gimn. Plan wynikowy PSO Program Technika szk. pdst. Plan wynikowy PSO Zajęcia techniczne gimn. PSO Plan wynikowy Informatyka szk. pdst. Plan wynikowy PSO   Program NPP Plan wynikowy kl. 4 NPP Plan wynikowy k. 5 NPP  Informatyka gimn. Plan wynikowy PSO Program nauczania informatyki w gimnazjum
Sekretariat:
Zofia Misina
Pracownicy obslugi:
Alina Borowiec
Maria Teresa Bielak
Czeslawa Budyn
Franciszka Kielan
Beata Milewska
Konserwator:
Jan Sumara